Reacties

Hamez
Gacaferi

Als antwoord op door h.v.middelkoop…

Geachte collega, Dank voor uw reactie. Wij erkennen dat een blokkade van de n. suprascapularis (en/of n. axillaris) ook een overweging kan zijn als een van de invasieve behandelopties, zeker wanneer de orale opties onvoldoende helpen. Dit schijnt ook zeker…

Wij danken prof. van Langen voor haar reactie op onze bijdrage “Zoeken naar ‘nevenbevindingen’” (NTvG 12 augustus 2022). Het geeft ons de gelegenheid ons betoog op twee punten nader toe te lichten. In de eerste plaats: volgens Van Langen is het onderscheid…
Roeland
van Leeuwen

Als antwoord op door e.verhoofstad@…

Auteurs zijn het wel eens met het punt van collega Verhoofstad. Ook in de publicatie van 2020 is de figuur niet optimaal: hoofdbewegingen en kubus zijn niet maximaal synchroon. We verwijzen liever naar de figuur in een eerdere publicatie in het NTvG, zie…

De prevalentie voor auto-immuunziekten is hoger voor vrouwen dan voor mannen Professor Katan wijst er terecht op dat auto-immuunziekten geen frequente doodsoorzaak zijn. Ik wil hem danken voor zijn kritische noot en de waardevolle informatie. Door het…