Reacties

Margriet
van Leeuwen

Als antwoord op door machielsmid@gm…

Dank voor het attenderen hierop, ik begreep dit ook van een andere collega. Albumine prikken we vaak om te kunnen corrigeren voor het calcium en inderdaad niet zozeer als maat voor de voedingstoestand.
Machiel
Smid

Helaas een nog steeds wijdverbreid misverstand in de kliniek: albumine is geen geschikte marker voor de voedingstoestand. Bij afvallen t.g.v. niet direct somatische oorzaken zal het albumine doorgaans normaal zijn, ook bij een extreem lage BMI (dus een…
Jan
Keppel Hesselink

Een mooie en boeiend artikel. Alleen raak ik hier wat door in de war: U schrijft: "Gebruik van een antidepressivum leidt bij 35-50% van alle volwassen patiënten met een depressieve stoornis tot remissie (volledig herstel van depressie), tegenover 25-35%…