Auteurs

Het NTvG heeft altijd behoefte aan goede artikelen. We geven op deze pagina een heel kort overzicht van onze procedure en verwijzen u graag naar de auteursinstructies voor de specifieke eisen en aanwijzingen per rubriek.

Auteursinstructies

Bekijk per rubriek hoe het manuscript geschreven en aangeleverd moet worden.

Auteursinstructies

Manuscript indienen

Als je de checklist al hebt doorgenomen, kun je hier direct alle documenten uploaden.

Manuscript indienen

Achtergrondinformatie

De ICMJE, een groep vooraanstaande tijdschriften in de wereld, heeft uitgebreide instructies gemaakt over het indienen van manuscripten (Uniforme voorschriften). Daarin staan ook gedragsregels over het aanvragen van toestemming voor dubbelpublicaties, de ethiek van publiceren en de rol van redacteuren (editors) en referenten.

Idee voor een publicatie?

U heeft een idee voor een manuscript, maar weet niet precies of het wel geschikt is voor het NTvG. Het kan zijn dat u even wilt nagaan of we al een vergelijkbaar manuscript in bewerking hebben of dat u niet precies weet in welke vorm u het idee moet gieten. Dien dan een presubmissieverzoek in.

Procedure

Vrijwel alle manuscripten worden uitgestuurd naar sectieredacteuren en referenten. Het is zelden in een keer goed. Er zijn 4 mogelijkheden: afwijzen, forse herziening, kleine aanpassingen en accepteren.

We streven ernaar om zo snel mogelijk een eerste beslissing te sturen. We sturen die beslissing aan de corresponderend auteur met een kopie aan alle andere auteurs. Wanneer het artikel is geaccepteerd streven wij naar publicatie binnen 4-6 weken.