Over NTvG

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) zorgt al vele jaren voor de verspreiding van medische kennis onder Nederlandstalige artsen. Het doel daarbij is om de meest recente ontwikkelingen in de medische wetenschap te duiden en van commentaar te laten voorzien door erkende vakgenoten. Voordat wij tot publicatie overgaan laten wij artikelen door ter zake deskundige specialisten beoordelen op juistheid en kwaliteit (‘peer review’). Naast onderzoek van eigen bodem publiceren wij besprekingen van artikelen uit de internationale literatuur en stukken die de stand van zaken op een bepaald terrein weergeven. Wij streven ernaar om artikelen te publiceren die voor meer dan één vakgebied interessant zijn. Het NTvG is daarmee van belang voor zowel de huisarts als de medisch specialist. Het tijdschrift is gericht op de praktijk, wat tot uiting komt in de klinische lessen en de bijzondere casuïstiek.

Nascholing

Na het lezen van artikelen kun je je kennis toetsen aan de hand van geaccrediteerde nascholing (CME). De punten die je daarmee verdient, worden automatisch bijgeschreven in je nascholingsdossier.

Open Access Beleid

Open-access-beleid NTvG

Onafhankelijkheid en betrouwbaarheid

Het NTvG wordt uitgegeven namens de gelijknamige Vereniging. De Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is geheel onafhankelijk van de overheid en van instellingen met een winstoogmerk, zoals uitgeverijen of producenten van geneesmiddelen. Om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de inhoud van het tijdschrift te waarborgen is een redactiestatuut opgesteld, dat je hier kunt lezen. Om iedere vorm van ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen en transparantie te bieden in eventueel conflicterende belangen van hoofd- en sectieredacteuren, tref je in ons medewerkersoverzicht per hoofd- of sectieredacteur de vermelding van de belangrijkste werkplek en relevante nevenactiviteiten, evenals een vermelding van eventuele conflicterende belangen.