Disclaimer

Deze website is een product van het NTvG. Het NTvG accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Redactie en uitgever van het NTvG zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen op de website, in de papieren versie van het tijdschrift en in andere verschijningsvormen. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Doel van ASK NTVG
Op de webpagina Ask NTVG biedt de website van het NTvG een applicatie aan waarmee gezocht kan worden in de NTvG-artikelen-database. ASK NTVG is volgens het NTVG geen medical device maar een AI ondersteunde zoekmachine die de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de informatie, die verspreid in veel artikelen ligt opgesloten, vergroot.
Waar we eerst via exact opgegeven zoekwoorden onze eigen database van NTVG artikelen lieten doorzoeken, doen we dat nu met AI op basis van semantische begrippen (in computertaal: statistisch geconstrueerde semantische vectoren) gerelateerd aan de opgegeven woorden. 
We vinden het daarbij belangrijk dat de zoekmachine alleen uit onze eigen peer reviewed NTVG-artikelen kan putten. Dit genereert sneller en completer de relevante informatie uit onze artikelen voor onze abonnee/lezer. Sinds december 2023 raadpleegt Ask NTVG 32.163 NTVG-artikelen, die vanaf 2000 zijn gepubliceerd. Het doel van Ask NTVG is dus sneller en completer de zoekactie naar informatie te laten uitvoeren. Bovendien helpt AI het antwoord op de zoekvraag meer toegespitst op de lezer aan te bieden.

We willen met deze applicatie nadrukkelijk geen diagnostische beslissingen sturen of hier direct hulp bij bieden. Het gaat om zoekgedrag te ondersteunen vanuit kennis en vragen die bestaan bij de arts. In die zin is ASK NTVG dus geen patiëntenzorg of tool patientendiagnostiek, geen beslissingsondersteuner en dus ook geen ‘medical device’.

Hoe werkt de Ask-NTVG-tool? 

Copyright

Het auteursrecht van artikelen en andere publicaties op de website, in de papieren versie van het tijdschrift en in andere verschijningsvormen ligt bij het NTvG.

Voor NTvG-artikelen die alleen toegankelijk zijn voor NTvG-abonnees is het niet toegestaan passages uit de artikelen in druk of op andere websites te publiceren, tenzij de redactie of uitgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
Voor artikelen die voor iedereen toegankelijk zijn is het ten behoeve van niet-commercieel gebruik toegestaan korte passages uit artikelen op te nemen in druk of op andere websites, mits met duidelijke bronvermelding en voor zover naar het oordeel van de NTvG-redactie geen sprake is van het overnemen van een te groot gedeelte van het artikel.

Het is niet toegestaan gehele artikelen uit het tijdschrift of van de website openbaar te maken door middel van druk, op andere websites of op welke wijze ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redactie of uitgever.
Voor commercieel gebruik of gebruik als nascholingsmateriaal van (delen van) NTvG-artikelen is te allen tijde voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur én de redactie vereist.