Instructies voor auteurs

Missie, scope en werkwijze NTvG
Het NTvG wil door het aanbieden van betrouwbare en relevante medische informatie bijdragen aan een goede en duurzame gezondheidszorg in Nederland.

Scope
De artikelen die we publiceren zijn bedoeld voor een breed lezerspubliek van artsen en zorgprofessionals die medische taken verrichten. Zo dragen zij bij aan interdisciplinaire samenwerking en generalistische kennisoverdracht. De artikelen kunnen zowel de huisartsgeneeskundige, medisch specialistische en extramurale onderwerpen beschrijven.

Werkwijze
Tot voor kort was het mogelijk om een compleet artikel in te dienen bij het NTvG, met de kans dat het artikel herschreven moest worden of afgewezen werd. Tegenwoordig werken we met presubmissieverzoeken. Daarin kun je je idee en opzet voor een artikel doorgeven. Dit geldt voor alle soorten artikelen. De presubmissies worden op relevantie beoordeeld. De redactie kan dan bepalen of het onderwerp geschikt is voor het NTvG. Zo ja, dan ontvang je een link waarmee je het manuscript kunt indienen via Editorial Manager. Deze werkwijze maakt het indienen van bijdragen aan het NTvG en het schrijven van artikelen een stuk doelmatiger, voor auteurs én redactie.

De aanvaarde artikelen verschijnen altijd eerst online en worden vervolgens via andere kanalen verspreid, variërend van sociale media en podcast tot het maandblad, waarin alle nieuwe artikelen worden aangekondigd en een ruime selectie integraal wordt afgedrukt. De Engelstalige abstracts worden ook in PubMed geplaatst.

Bekijk per rubriek hoe het manuscript geschreven en aangeleverd moet worden.