Omschrijving rubriek

Doel:
Lezers stimuleren tot eigen meningsvorming over een medisch of maatschappelijk controversieel punt of een nieuwe ontwikkeling. Het artikel geeft een samenvatting van de relevante feiten en een beknopte analyse van het onderwerp, waarop de auteur een afgewogen commentaar geeft.

Kader:
Een Ter discussie-artikel is een wetenschappelijk onderbouwd opiniestuk waarin een controversieel, voor artsen relevant klinisch of maatschappelijk thema wordt besproken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een medisch of organisatorisch probleem, een nieuwe richtlijn of een belangrijke ontwikkeling. Wij willen niet een groot onderwerp uitvoerig laten belichten, maar kiezen voor bondige discussie over een gefocust probleem. 
Het artikel biedt door de persoonlijke weging en daaruit voortvloeiende opinie een voorbeeld van meningsvorming onderbouwd met feiten, wetenschappelijke argumenten en/of klinische ervaring. Door tegenargumenten te bespreken geeft het artikel de lezer ook handvatten voor eigen meningsvorming en het moet ook daartoe uitdagen.
Nog nadrukkelijker dan bij andere artikelen geven de auteurs in de belangenverklaring aan wat hun belangen en activiteiten op het besproken terrein zijn, zodat de lezer hier bij eigen meningsvorming rekening mee kan houden.

 

volgende