Het indienen van een manuscript

Het indienen van een manuscript in Word gaat via het elektronisch redactiesysteem Editorial Manager. Je kunt jezelf registreren als auteur in dit systeem. Je submissie dient te bestaan uit verschillende losse bestanden. In deze auteursinstructies geven we een overzicht van de benodigde bestanden en de wijze waarop deze aangeleverd moeten worden.

Het bestand met het manuscript bestaat uit 3 of 4 onderdelen: titelblad, manuscript, literatuurlijst en eventueel figuuronderschriften. Geef het artikel een werktitel en zorg dat elke pagina van je manuscript genummerd is. Tabellen en figuren moeten als losse bestanden aangeleverd worden.

Na aanvaarding door de hoofdredactie word je manuscript bewerkt door onze wetenschappelijke eindredactie. De eindredactie stelt de definitieve titel en ondertitel van het artikel vast, uitgaande van de werktitel. De eindredactie legt het bewerkte manuscript ter controle aan je voor.
 

vorige volgende