Het titelblad is de eerste pagina in het Word-bestand van je manuscript. Op het titelblad geef je aan:

  • De werktitel van het manuscript.
  • De auteursnamen (maximaal 3, graag elk op een aparte regel, in de juiste volgorde).

Auteursinformatie (affiliatie). Deze bestaat uit: Naam instelling, afdeling, plaats, titel, voorletters, naam, discipline. Bijvoorbeeld: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Nijmegen: T. Tomassen, coassistent; drs. E.P.C. Matthée, aios chirurgie; dr. M.E. Keemers-Gels en dr. S.W. Polle, chirurgen; afd. Radiologie: drs. D.J. Venderink, radioloog. Ook van personen in een eventuele verantwoordingsnoot vermelden we graag voornamen volgens dit format.

vorige volgende