Presubmissieverzoek

Presubmissieverzoek nieuw format

Bedenk allereerst goed waarom je het artikel schrijft en voor wie. Bedenk wat de kern van je artikel is en vat deze samen in de onderstaande zeven punten. Op basis hiervan beslissen we in principe of we je idee voldoende relevant vinden voor het NTVG. Houd daarom goed rekening met de scope en missie van het NTVG. Het helpt zeker om de samenvattende gegevens zowel door de beoogde medeauteurs, als door een beoogd lezer kritisch te laten beoordelen.
Wanneer je alles goed overdacht hebt, stuur je het presubmissieverzoek in via e-mail: presubmissie@ntvg.nl

Deze werkwijze helpt je ook aan een doelmatige besteding van je tijd: je hoeft minder te reviseren als de kern helder is en wij kunnen je vanaf de start beter begeleiden naar een publicatie.

Beschrijf achtereenvolgens:

 1. Informatieve werktitel
 2. Beoogde rubriek (zie auteursinstructies)
 3. Beoogde auteurs en affiliaties (let op maximaal aantal auteurs voor de rubriek, zie auteursinstructies)
 4. Kerndoelgroep/medische disciplines (wie mag het stuk niet missen?)
 5. Kernboodschappen (max. 4, elk max. 15 woorden; maak ze concreet en toepasbaar of bruikbaar voor de praktijk en laat ze aansluiten bij je doelgroepen)
 6. Samenvatting, max. 200 woorden (bij onderzoek: gestructureerd volgens IMRAD: Introductie, Methoden, Resultaten, Discussie; bij de andere rubrieken geen vaste structuur)
 7. a. Aantal figuren (let op minimum en maximum per rubriek, zie de auteursinstructies)
  b. Aantal tabellen: (let op minimum en maximum per rubriek, zie de auteursinstructies)
   

Als je een suggestie voor een dubbelpublicatie wilt doen, ontvangen we graag een pdf van het origineel.

Houd er rekening mee dat een positieve reactie van de hoofdredactie geen toezegging is dat wij later het ingediende manuscript ook daadwerkelijk zullen accepteren. Het zal na indiening de gebruikelijke peer review ondergaan en we kunnen in dit stadium geen uitspraak doen over de kans op publicatie.

Na het indienen van je idee krijg je over het algemeen binnen 10 werkdagen per e-mail bericht of wij het idee in principe geschikt vinden.