Omschrijving rubriek

Het doel van een In Memoriam is mensen op de hoogte brengen van het overlijden van een collega en verhalen over interessante levens openbaar maken.

Een In memoriam geeft een korte beschrijving van het leven van de overledene. Vermeld in ieder geval de personalia (inclusief voornaam), opleiding, specialisme, vestigingsplaats en datum van overlijden. 

We plaatsen In Memoriam in principe alleen op het web. De hoofdredactie kan hiervan afwijken bij oud-redacteuren van het NTvG

Voorbeeld ‘In memoriam’-artikel: www.ntvg.nl/B1512

Volgende