Wat te doen bij een patiënt met oorsuizen?

Diagnostiek en behandelopties voor tinnitus

Een oor met een poppetje erin met een drilboor
Jasper V. Smit
Marcus L.F. Janssen
Emile de Kleine
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7226
Abstract

Beste collega’s,

In deze klinische les gaan we het hebben over tinnitus of oorsuizen. Veel mensen ervaren slechts lichte hinder van deze aandoening, maar sommige mensen ondervinden er heel veel last van. Wat heb je een patiënt met tinnitus te bieden? Dat laten we zien aan de hand van vier patiënten.

Tinnitus is een betekenisloze geluidsperceptie zonder een akoestische bron buiten het lichaam. De sensatie kan als onaangenaam worden ervaren en kan dan invloed hebben op de kwaliteit van leven. Deze neuro-otologische aandoening heeft een hoge prevalentie met een grote variabiliteit in de intensiteit van de symptomen. Welke weg je kiest in diagnostiek en beleid hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van de klachten en de impact op de persoon, zijn of haar werk en de omgeving. Afhankelijk van de klinische presentatie moet een eventuele onderliggende oorzaak worden uitgesloten. Aan de hand van vier patiënten lichten wij de huidige inzichten in de behandeling van tinnitus toe.

Patiënt A, een 68-jarige man, is door de huisarts verwezen naar het audiologisch centrum vanwege al langer bestaande klachten van verminderd horen en tinnitus. De patiënt is bekend met hyperhomocysteïnemie, een diepe veneuze trombose en longembolieën beiderzijds. De hoortest laat beiderzijds een gehoorverlies…

Auteursinformatie

Zuyderland Medisch Centrum, afd. KNO, Heerlen en Sittard: dr. J.V. Smit, kno-arts. Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische Neurofysiologie, Maastricht: dr. M.L.F. Janssen, neuroloog-klinisch neurofysioloog. Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. KNO, Groningen: dr.ir. E. de Kleine, klinisch fysicus-audioloog.

Contact J. Smit (ja.smit@zuyderland.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jasper V. Smit ICMJE-formulier
Marcus L.F. Janssen ICMJE-formulier
Emile de Kleine ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

De klinische les van Smit et al. geeft een mooi en helder overzicht van de actuele kennis op het gebied van tinnitus. De auteurs benoemen dat de directe zorgkosten van tinnitus zijn zeer hoog zijn, namelijk €1,9 miljard in het jaar 2009 (2,3% van de totale zorgkosten in dat jaar), waarbij ze refereren aan een Nederlands onderzoek uit 2013 (Maes et al.). Ter vergelijk:  de directe zorgkosten van COPD waren in 2019 ruim 750 miljoen euro (0,8% van de totale zorgkosten van dat jaar) (Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6992; www.ntvg.nl/d6992; Zorguitgaven COPD naar sector 2019. VZinfo. www.vzinfo.nl/copd/zorguitgaven).
Zijn de kosten voor tinnitus werkelijk zo hoog? Het geciteerde onderzoek van Maes et al. (2013) vermenigvuldigde de individuele zorgkosten van patiënten met tinnitus (studiegroepsgrootte: 492 patiënten; geschatte tinnitus-gerelateerde zorgkosten per patiënt €1544) met de prevalentie (10% van de bevolking). Zo werd het cijfer van €1,9 verkregen. Echter, is het een realistische aanname dat alle patiënten met tinnitus jaarlijks, hun leven lang, dezelfde zorgkosten blijven maken voor tinnitus? 
De patiëntcasussen uit de klinische les van Smit et al. laten zien dat een deel van patiënten met tinnitus minder hinder ervaren nadat zij passend zorg hebben gekregen. Daarom lijkt de onderliggende aanname van het zorgkostenonderzoek van Maes et al. (2013) niet realistisch. Vermoedelijk zijn de werkelijke totale zorgkosten voor tinnitus aanmerkelijk lager, mogelijk lager dan de jaarlijkse zorgkosten voor COPD.

H.R. Moes, aios neurologie
Literatuur
  • Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7226
  • Maes, I. H., Cima, R. F., Vlaeyen, J. W., Anteunis, L. J., & Joore, M. A. (2013). Tinnitus: a cost study. Ear and hearing, 34(4), 508-514.
  • Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6992
  • Zorguitgaven COPD naar sector 2019. VZinfo. www.vzinfo.nl/copd/zorguitgaven, geraadpleegd op 31 december 2022 (uit referentie NTvG.nl/d6992).