Privacy

Het NTvG beschermt uw privacy zo goed mogelijk. In deze verklaring beschrijven wij de stappen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u zich abonneert, onze website bezoekt of van onze diensten gebruikmaakt. Daarnaast gaan wij in op de persoonsgegevens die wij verzamelen, de doelstellingen waarvoor wij deze gegevens gebruiken en de keuzen die u hebt met betrekking tot ons gebruik van deze gegevens. Ook beschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en hoe u deze persoonsgegevens kunt controleren en corrigeren. Door onze website te bezoeken stemt u in met het verzamelen van gegevens en de gebruiksmethoden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verzamelen wij?

 1. Verwerking Persoonsgegevens
 2. Verwerking Auteursgegevens
 3. Automatisch verzamelde gegevens met behulp van cookies
 4. De wijze waarop wij de gegevens gebruiken

1. Verwerking Persoonsgegevens
Wanneer u zich abonneert op het NTvG worden uw persoonsgegevens geregistreerd. Als geregistreerd abonnee heeft u volledige toegang tot de NTvG-website. Op bepaalde pagina's kunnen wij u om aanvullende persoonsgegevens vragen, zodat wij een service kunnen leveren of een transactie kunnen uitvoeren die u hebt aangevraagd. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen bestaan uit:

 • contactgegevens, zoals uw naam, aanspreekvorm, e-mailadres, telefoonnummer en huisadres;
 • gegevens over uw functie en werkplek;
 • gegevens over eventueel conflicterende belangen als u een bijdrage aan het tijdschrift of de website wilt leveren;
 • uw voorkeuren voor e-mailalerts;
 • financiële gegevens (waaronder creditcard- of rekeninggegevens);
 • gegevens waarmee wij kunnen vaststellen welke producten en services het beste voldoen aan uw eisen;
 • registratiegegevens voor evenementen;
 • feedback van u over onze website en het papieren tijdschrift, en over onze producten en services in het algemeen.
 • U bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar als u dat niet doet, zijn wij mogelijk niet in staat om u de aangevraagde service te leveren.

2. Verwerking Auteursgegevens
Wanneer u als auteur een manuscript indient, moet u in ons elektronisch manuscripttrackingsysteem uw persoonsgegevens invoeren. Wij gebruiken deze gegevens primair voor communicatie met u over uw ingediende manuscript. Pas wanneer wij overgaan tot plaatsing van uw artikel of bijdrage worden uw persoonsgegevens (in beperkte of uitgebreide) vorm op de website en/of in de papieren versie van het NTvG opgenomen in relatie tot uw artikel of bijdrage.

3. Automatisch verzamelde gegevens met behulp van cookies
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst als u een website bezoekt. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om te onthouden dat u bent ingelogd, of om het gebruik van de website te monitoren.

Welke cookies wij gebruiken, en waarom

NTvG maakt zowel gebruik van directe cookies (die plaatsen wij) als van indirecte cookies (die worden geplaatst door derde partijen wier functies op ntvg.nl zijn geïntegreerd). We gebruiken:

 • Cookies voor algemene functies, zoals inloggen, geavanceerd zoeken via de interne zoekmachine
 • Cookies van Google Analytics, die ons helpen het sitegebruik in kaart te brengen. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld zicht krijgen op het aantal (unieke) bezoekers per dag;
 • Cookies voor social media functies, zoals de buttons waarmee u artikelen kunt delen via Twitter, Facebook en LinkedIn en de functie Twitter-fountain, die op de homepage verschijnt;
 • Andere cookies van derde partijen, bijvoorbeeld via onze podiumfilmpjes op YouTube.
 • Wij maken geen gebruik van cookies om gericht te adverteren.

Privacy en bewaartermijn van cookies op ntvg.nl
De cookie die wij gebruiken voor algemene functies, zoals inloggen, wordt door ons geplaatst en is gekoppeld aan uw abonnementinformatie. Als u uitlogt, de site verlaat of uw computer afsluit wordt deze cookie automatisch verwijderd. Dit is niet het geval wanneer u ervoor kiest automatisch ingelogd te blijven. In dat geval slaan wij uw IP-adres gedurende drie maanden op, zodat u niet opnieuw hoeft in te loggen als u naar ntvg.nl surft vanaf dezelfde locatie. Wij delen uw persoonlijke informatie onder geen beding met derden.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze site te monitoren. Google plaatst een cookie op uw computer als u aankomt op de site. De gegevens die Google Analytics vervolgens verzamelt zijn anoniem (geen persoonsgegevens) en worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. Zo weten we welke artikelen goed gelezen worden en kunnen we u daarvan weer op de hoogte gestellen in de kolom "Meest gelezen deze maand". Sommige cookies die door Google Analytics worden geplaatst blijven lang op uw computer staan, zodat we kunnen bijhouden hoe vaak onze lezers terugkeren naar de site. Voor meer informatie over Google's gebruik van cookies verwijzen we naar de Analytics privacyverklaring.

Bij het inladen van de buttons om artikelen te delen via Twitter, Facebook of LinkedIn wordt er door de betreffende bedrijven een cookie geplaatst, ook als u niet bent aangemeld of ingelogd bij Twitter, Facebook of LinkedIn. De betreffende bedrijven kunnen deze informatie gebruiken om een profiel van uw surfgedrag op te bouwen. Als u een artikel deelt via de sociale media die wij in onze site hebben geïntegreerd, wordt dit door Twitter, Facebook of Google vastgelegd.

Meer informatie over cookies van Facebook, share buttons van Facebook, cookies van Twitter, en cookies van LinkedIn.

Cookies beheren met extensies
Er zijn verschillende manieren om het cookiegebruik van websites in de gaten te houden en te beheren. U kunt bijvoorbeeld een cookie-extensie toevoegen aan uw browser, waarmee u kunt instellen welke cookies u wel of niet accepteert. Voor Google Chrome raden wij Ghostery of Edit This Cookie aan, voor Firefox Cookie Monster, en Safari Cookies voor Safari.

Cookies handmatig beheren
In Internet Explorer | In Google Chrome | In Mozilla Firefox | In Safari | In Opera

Meer informatie over cookies
Meer informatie over cookies kunt u vinden bij de Consumentenbond of op Wikipedia.

4. De wijze waarop wij de verzamelde persoonsgegevens gebruiken
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om services of diensten te leveren die u hebt aangevraagd, bijvoorbeeld het toesturen van het wekelijkse tijdschrift, het versturen van een e-mailalert, of het plaatsen van een reactie bij een artikel.

Verbetering van website en services
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze website, het papieren tijdschrift en gerelateerde producten of diensten van het NTvG te verbeteren, of om onze website eenvoudiger toegankelijk te maken door te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft op te geven of door onze website aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses.

Gebruik persoonsgegevens
Met uw toestemming kunnen wij persoonsgegevens die wij via onze website hebben verzameld, gebruiken om u op de hoogte te stellen van NTvG-producten of -diensten. Wanneer wij gegevens verzamelen die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen over onze producten en diensten, bieden wij u altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u dergelijke berichten niet wilt ontvangen. Bovendien bevatten alle e-mailberichten die wij verzenden een koppeling waarmee u zich kunt afmelden, zodat u dergelijke berichten niet langer zult ontvangen. Als u zich afmeldt, verwijderen wij u binnen 10 werkdagen uit de desbetreffende lijst.

Verstrekking van persoonsgegevens
Behalve in geval van het vermelden van auteursgegevens bij een gepubliceerd artikel en in de situatie zoals onder 'plaatsen van een reactie' wordt beschreven, worden persoonsgegevens die u aan het NTvG verstrekt niet openbaar gemaakt. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken wij uw persoonsgegevens nooit aan derden.

Plaatsen van een reactie
Het plaatsen van een reactie op een artikel gebeurt onder vermelding van naam, beroep en werkplek. Tevens wordt vermeld of sprake is van conflicterende belangen en zo ja, welke dan. Het NTvG kiest bewust voor een gepersonifieerde vorm van reageren, om de kwaliteit en waarde van een reactie te verhogen en inzichtelijk te maken. Een reactie die u op de website plaatst kan later, eventueel in bewerkte vorm, onder naamsvermelding worden opgenomen in de papieren versie van het NTvG. De keuze voor doorplaatsing naar de papieren versie is een redactionele keuze. De redactie heeft het recht bijdragen te weigeren en te redigeren.

Veiligheid
Het NTvG streeft ernaar om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

Uw persoonsgegevens controleren
In bepaalde gevallen kunt u persoonsgegevens die via onze websites zijn verstrekt, controleren en corrigeren door naar de pagina te gaan waarop u deze gegevens hebt ingevoerd. In alle gevallen kunt u contact opnemen met de webmaster of klantenservice en een verzoek indienen om persoonsgegevens die via onze website zijn verzameld te controleren en te corrigeren. U kunt ons helpen zorg te dragen voor de correctheid van uw gegevens door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen van uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

Koppelingen naar andere sites
Onze website kan koppelingen naar andere websites bevatten. Hoewel wij proberen alleen koppelingen te bieden naar websites die beschikken over dezelfde hoge normen en hetzelfde respect voor privacy als wij, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of handelwijze met betrekking tot privacy van andere websites.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van NTvG dan kunt u deze richten aan NTvG, Johannes Vermeerstraat 2 1071 DR Amsterdam, Tel.: (020) 6620150: webredactie@ntvg.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het NTvG kan deze privacyverklaring te allen tijde herzien. Wanneer wij dit doen, wijzigen wij de datum 'Laatst gewijzigd' die onderaan deze privacyverklaring wordt vermeld. Wij zullen uw toestemming vragen voor alle wijzigingen aan deze privacyverklaring waarmee de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt of verstrekt, substantieel wordt uitgebreid op manieren die niet zijn gepubliceerd in deze privacyverklaring op het moment dat de gegevens werden verzameld.

Laatst gewijzigd: woensdag 10 oktober 2012