Hoortoestellen niet erg geliefd

Behandeling van ouderdomsslechthorendheid

Klinische praktijk
Ad F.M. Snik
Joop M. Leijendeckers
Henri A.M. Marres
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5007
Abstract

Samenvatting

  • Presbyacusis, of ouderdomsslechthorendheid, is de achteruitgang van de gehoorfunctie als gevolg van het ouder worden.

  • Presbyacusis kan een groot effect hebben op de kwaliteit van leven: slechthorendheid schaadt de communicatie, en onbehandelde ouderdomsslechthorendheid kan leiden tot sociaal isolement en zelfs tot depressiviteit.

  • Toch gebruikt nog altijd een minderheid van de slechthorende ouderen een hoortoestel.

  • Hoortoestelaanpassing dient bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium voorgesteld te worden, mits voldaan wordt aan de geldende criteria om voor vergoeding in aanmerking te komen. De ‘Veldnorm Hoortoestelverstrekking 2009’ is daarbij de belangrijke richtlijn.

Auteursinformatie

UMC St Radboud, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Nijmegen.

Prof.dr.ir. A.F.M. Snik en drs. J.M. Leijendeckers, audiologen; prof.dr. H.A.M. Marres, kno-arts.

Contact prof.dr.ir. A.F.M. Snik (a.snik@kno.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 februari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Ad F.M. Snik ICMJE-formulier
Joop M. Leijendeckers ICMJE-formulier
Henri A.M. Marres ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties