Gehoorimplantaten

Klinische praktijk
Robert J. Stokroos
Erwin L.J. George
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6927
Abstract

Samenvatting

  • In Nederland zijn meer dan anderhalf miljoen mensen slechthorend of doof.

  • Conventionele hoortoestelaanpassing biedt niet voor iedereen een oplossing.

  • In de afgelopen decennia hebben medisch technologische ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor zowel geleidingsverliezen als perceptieve gehoorverliezen op te vangen zijn met deels implanteerbare hulpmiddelen.

  • Deze hoorhulpmiddelen worden onderverdeeld in beengeleidingstoestellen, implanteerbare middenoorprotheses, cochleaire implantaten en hersenstamimplantaten.

  • Daarnaast zijn een aantal nieuwe implantaten ontwikkeld, gericht op de behandeling van tinnitus en evenwichtsstoornissen.

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Keel-, Neus - Oorheelkunde, Maastricht.

Prof.dr. R.J. Stokroos, KNO-arts; dr. E.L.J. George, klinisch-fysicus-audioloog.

Contact prof.dr. R.J. Stokroos (Robert.Stokroos@mumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Robert J. Stokroos ICMJE-formulier
Erwin L.J. George ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties