Wat te doen?

MRI bij patiënten met een cochleair implantaat

Klinische praktijk
Berry de Vos
Fuat Ziylan
Esther Sanchez
Cas Smits
Paul Merkus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3022
Abstract

Dames en Heren,

Per jaar krijgen meer dan 500 patiënten in Nederland een cochleair implantaat (CI) als behandeling van ernstige perceptieve slechthorendheid. In Nederland zijn tot eind 2017 al ruim 7500 CI-operaties verricht bij 6600 personen. Het voorkómen van een incident met het implantaat is van groot belang voor de patiënten, omdat hun communicatie hier sterk afhankelijk van is.

Het implantaat beschikt over een magneet om connectie te maken met de externe spraakprocessor en deze op de juiste plaats te houden (figuur 1). Vooral vanwege de magneet bestaan er risico’s bij het maken van een MRI-scan. Wanneer er een indicatie is voor MRI roept dat vragen op bij de patiënt met een CI, de aanvrager van het MRI-onderzoek en de radioloog. Met deze klinische les willen wij u attenderen op de risico’s en een stappenplan aanbieden voor de situatie waarin MRI-onderzoek noodzakelijk is bij een patiënt met een CI.

Figuur 1
Waaruit bestaat een cochleair implantaat?
Figuur 1 | Waaruit bestaat een cochleair implantaat?
Een cochleair implantaat heeft een inwendig en een uitwendig deel. Het inwendige deel bestaat uit een elektrodenbundel die in de cochlea is geschoven en een onderhuidse ontvanger (het implantaat). Het uitwendige deel (zie inzet) is de spraakprocessor, die bestaat uit een microfoon, de processor, een spoel en de batterij voor het toestel. Zowel in de spoel, die op de huid wordt geplaatst, als in het implantaat, dat onder de huid op de schedel ligt, bevindt zich een magneet. (tekening: Maartje Kunen, voor het CI-team van Amsterdam UMC, locatie VUmc.)

Patiënt A, een 54-jarige man met in de voorgeschiedenis een bacteriële meningitis en nadien beiderzijds progressief perceptief gehoorverlies (rechts meer dan links), had aan de rechterzijde een CI (CI24RE-CA, Cochlear, Australië) geïmplanteerd gekregen toen hoortoestellen niet meer toereikend waren. Zijn gehoormogelijkheden werden hiermee duidelijk beter.

8 jaar na de plaatsing van het CI werd bij de patiënt in verband met…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam. Afd. Keel-, Neus-, Oorheelkunde en Hoofd-Halschirurgie: drs. B. de Vos en drs. F. Ziylan, arts-assistenten kno-heelkunde; dr.ir. C. Smits, klinisch fysicus-audioloog (tevens: Amsterdam Public Health research institute); dr. P. Merkus, kno-arts (tevens: Amsterdam Public Health research institute). Afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde: drs. E. Sanchez.

Contact P. Merkus (p.merkus@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Berry de Vos ICMJE-formulier
Fuat Ziylan ICMJE-formulier
Esther Sanchez ICMJE-formulier
Cas Smits ICMJE-formulier
Paul Merkus ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties