De standaard 'Slechthorendheid' (eerste herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de kno-heelkunde en de klinische audiologie

Opinie
J.A. Veldhuizen
W.A. Dreschler
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:454-7
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 453 en 466.

Slechthorendheid staat toenemend in de belangstelling bij de huisarts. Dit is behalve aan het toenemen van de incidentie en de prevalentie van deze aandoening ongetwijfeld mede te danken aan de inspanningen van de Nationale Hoorstichting en de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. De herziene versie van de standaard ‘Slechthorendheid’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bevat vele elementen die dit grotere bewustzijn betreffende slechthorendheid weerspiegelen.1 In de herziene versie erkennen de opstellers expliciet de ernst en de omvang van het probleem van slechthorendheid en van de gevolgen ervan voor het sociaal functioneren en de kwaliteit van leven.

De zorg voor slechthorenden is een vorm van ketenzorg, waarbij verschillende zorgaanbieders zoals huisarts, kno-arts, audiologisch centrum en audicien vanuit een specifieke expertise een rol spelen. In die zorgketen staat de patiënt centraal.

Achtergronden

De verschillende oorzaken van geleidingsgehoorverlies en perceptief gehoorverlies worden…

Auteursinformatie

Kennemer Gasthuis, locatie Zuid, afd. KNO-heelkunde, Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. KNO, onderafd. Klinische en Experimentele Audiologie, Amsterdam.

Hr.prof.dr.W.A.Dreschler, klinisch fysicus en audioloog.

Contact Hr.J.A.Veldhuizen, kno-arts (jaap.veldhuizen@quicknet.nl)

Ook interessant

Reacties