De standaard 'Slechthorendheid' van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de KNO-heelkunde

Opinie
R.J.A.M. van der Hulst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1806-7
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1804, 1813, 1816, 1819en 1823.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vervult baanbrekend werk door het formuleren van standaarden als leidraad voor het handelen van de huisarts. Ook binnen de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied is inmiddels een aantal ‘standpuntnota's’ geformuleerd, teneinde een uniformere aanpak van veelvoorkomende problemen binnen het specialisme te bevorderen.

De onlangs verschenen NHG-standaard ‘Slechthorendheid’ werd met zorgvuldigheid opgesteld, onder andere na consultatie van referenten uit de aandachtsgebieden KNO-heelkunde en audiologie. Het document biedt dan ook een waardevol houvast bij de behandeling van patiënten met slechthorendheid.12

Het probleem van slechthorendheid blijkt zich vooral te concentreren bij oudere volwassenen met presbyacusis en jonge kinderen met otitis media met effusie (OME). Het is algemeen bekend dat voor het aanpassen van 116.000 hoortoestellen en het plaatsen van 110.000 trommelvliesbuisjes per jaar vooral de huisarts de eerste aanzet…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Amstelveen, afd. Keel-Neus-Oorheelkunde, Amstelveen.

Dr.R.J.A.M.van der Hulst, KNO-arts.

Contact dr.A.J.M.Balm, KNO-arts, Jan van Goyenkade 11, 1075 HP Amsterdam

Verantwoording

Namens het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties