Overeenstemming tussen het handelen van de huisarts bij papieren casussen van slechthorendheid en de aanbevelingen in de standaard 'Slechthorendheid' van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Onderzoek
M.A.L. Beckers
L.J.C. Anteunis
G.J. Dinant
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:827-30
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de overeenkomsten en de verschillen tussen de benadering van de huisarts bij volwassen slechthorenden, en de standaard ‘Slechthorendheid’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) één jaar na publicatie van de standaard.

Opzet

Descriptief.

Methode

Acht papieren casussen van patiënten met slechthorendheid werden voorgelegd aan 10 huisartsen. Overeenkomsten en verschillen met de NHG-standaard werden genoteerd, verschillen werden door de huisartsen beargumenteerd.

Resultaten

Overeenkomst was gering voor ‘anamnese’ (27), matig voor ‘aanvullend onderzoek’ (42 - ‘audiografie’ (42) en ‘fluisterspraaktest’ (12) - en ‘evaluatie’ (65), en groot voor ‘lichamelijk onderzoek’ (‘otoscopie’ 82). Een adaptieve anamneseafname werd geobserveerd, in de zin dat deze werd afgestemd op de reeds bekende informatie. ‘Beleid’ gaf hoge scores voor de onderdelen ‘uitleg/informatie’ (85) en ‘verwijzen’ (72). De in de standaard aanbevolen fluistertest werd (om praktische redenen) nauwelijks gebruikt (12), stemvorkproeven (die de standaard niet aanbeveelt) daarentegen vaak (43).

Conclusie

Op de onderdelen ‘otoscopie’, ‘instructie’ en ‘verwijzen’ reflecteerde het handelen van de huisartsen de aanbevelingen uit de NHG-standaard ‘Slechthorendheid’.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Afd. Keel-Neus-Oorheelkunde en Hoofd-Halschirurgie: mw.M.A.L. Beckers, assistent-geneeskundige; dr.L.J.C.Anteunis, klinisch fysicus-audioloog.

Universiteit Maastricht, capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde, Research Institute for Extramural and Transmural Health Care, Maastricht.

Prof.dr.G.J.Dinant, huisarts-epidemioloog.

Contact dr.L.J.C.Anteunis (lan@skno.azm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties