Doen hoortoestellen wel wat ze beloven?

Klinische praktijk
Samira Allagul
Just A.H. Eekhof
Jan A.P.M. de Laat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4988
Abstract

Samenvatting

  • De belangrijkste vorm van verworven slechthorendheid is presbyacusis (ouderdomsslechthorendheid): de hoge tonen worden niet meer gehoord.
  • In Nederland zijn circa 2 miljoen mensen slechthorend. Van alle slechthorenden heeft ongeveer een derde 1 of 2 hoortoestel(len).
  • Van de hoortoestelbezitters is 90% 65-plusser.
  • Van de hoortoestelbezitters gebruikt 15% het hoortoestel niet of niet regelmatig.
  • De voornaamste klacht van hoortoestelgebruikers is het verminderd verstaan van spraak in geroezemoes.
  • Wanneer slechthorenden een rumoerige omgeving gaan vermijden, kan dat leiden tot problemen als somberheid en eenzaamheid.
  • Hoortoestellen komen slechts ten dele hun beloftes na. Meer voorlichting over hoortoestellen en meer ondersteuning voor hoortoestelgebruikers is noodzakelijk om meer tevredenheid te bereiken.
Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam: drs. S. Allagul, aios. LUMC, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden: dr. J.A.H. Eekhof, huisarts-epidemioloog. LUMC, Audiologisch Centrum (KNO), Leiden: dr.ir. J.A.P.M. de Laat, klinisch fysicus, audioloog.Contact: J. de Laat, japmdelaat@lumc.nl

Contact J. de Laat, japmdelaat@lumc.nl (japmdelaat@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Samira Allagul ICMJE-formulier
Just A.H. Eekhof ICMJE-formulier
Jan A.P.M. de Laat ICMJE-formulier
Gratis hoortoestellen voor iedereen!
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties