Wat is er aan de hand op de audiciensmarkt?

Gratis hoortoestellen voor iedereen!

Gehoortoestellen
Lorette Harbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4594

Naar de hoeveelheid reclames te oordelen is de hoortoestellenmarkt een lucratieve business. Toch komt veel audiciens het water tot aan de lippen en klagen slechthorenden over de kwaliteit van de toestellen en de nazorg. Wordt goed horen een luxeproduct?

Zie ook de bijbehorende infographic.

De kwaliteit van de Nederlandse hoorzorg staat onder druk. Met die boodschap klopten de patiëntenvereniging voor slechthorenden Stichting Hoormij/NVVS en verschillende audiciensbedrijven eind 2019 aan bij het ministerie van VWS. In hun gezamenlijke petitie gaven ze te kennen dat de ‘stelselmatige verlaging van de vergoeding’ door zorgverzekeraars een rendabele bedrijfsvoering voor audiciens lastig maakte en dat juist de mensen die die zorg het hardst nodig hebben, daar het meest door worden getroffen. De bodem was bereikt.1

Dat er iets aan de hand is in de audiciensbranche, was de nieuwsredactie van het NTvG ook al opgevallen. We zien overal advertenties met teksten als ‘2 hoortoestellen: 0 euro eigen bijdrage’ en ‘Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en wij de rest’. Anderzijds constateert Omroep Max juist, in een uitzending over ‘de harde handel in hoortoestellen’, dat audiciens mensen vaak dure toestellen aansmeren die helemaal niet worden vergoed. En ondertussen is iedereen…

Auteursinformatie

Contact nieuwsredactie@ntvg.nl (nieuwsredactie@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Conflict of interest and financial support: none declared.

Doen hoortoestellen wat ze beloven?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Journalistiek

Ook interessant

Reacties

Nella
Houtman

De zorgverzekeraar vergoedt elke 5 jaar 75% van een hoortoestel uit de ingeschaalde zorgzwaartecategorie – excl. het eigen risico. Kiest de slechthorende een ander hoortoestel, een ‘buitencategorie’ hoortoestel, dan vervalt de vergoeding van de zorgverzekeraar. 

Doet het recht aan de slechthorende die een goede reden heeft voor een toestel van de zgn. buitencategorie, dat deze geen enkele vergoeding krijgt als de zorgverzekeraar geen coulance wil toepassen? 

Nella Houtman, reumatoloog, UMCG