Reacties

Roeland
van Leeuwen

Als antwoord op door e.verhoofstad@…

Auteurs zijn het wel eens met het punt van collega Verhoofstad. Ook in de publicatie van 2020 is de figuur niet optimaal: hoofdbewegingen en kubus zijn niet maximaal synchroon. We verwijzen liever naar de figuur in een eerdere publicatie in het NTvG, zie…

De prevalentie voor auto-immuunziekten is hoger voor vrouwen dan voor mannen Professor Katan wijst er terecht op dat auto-immuunziekten geen frequente doodsoorzaak zijn. Ik wil hem danken voor zijn kritische noot en de waardevolle informatie. Door het…
Erwin
Kompanje

Als antwoord op door renckens@xs4all.nl

In mijn column vergeleek ik de langetermijnklachten van patiënten die voor covid19 op de intensive care zijn behandeld met vergelijkbare ic-patiënten zonder covid19, behandelde kankerpatiënten en patiënten met klachten na adequate medicamenteuze…
Cees
renckens

Kompanje wijdde zijn column aan de lange termijn gevolgen van een Covid-19-infectie. Hij komt daarin tot de ontdekking dat de persisterende klachten zoals die bij sommige long covid patienten optreden verrassende overeenkomst vertonen met die van ex-IC…