Reacties

Dank voor deze reactie op mijn artikel. Mijn artikel was noodzakelijkerwijze beknopt op grond van de publicatie voorschriften. Veel meer detail is te lezen in mijn boek Immuno-Psychiatrie (uitgever SWP). Mogelijk dat gerezen onduidelijkheden zijn weg te…

Beste redactie, Dhr. Peeters stelt een goede vraag, 'Wie vertolkt het beste de stem van de patiënt?' Het antwoord vergt wel meer nuance. Patiëntenorganisaties brengen vaak niet één stem/perspectief in. Patiëntenorganisaties zorgen op diverse manieren dat…

Beste Henk van Leeuwen, Bedankt voor uw complimenten. We zijn inderdaad op de hoogte van enkele case-reports die fresh frozen plasma beschrijven als optie bij ACE-remmer geïnduceerd angio-oedeem. Sommige van deze case-reports rapporteren een positief…