Reacties

Erik
Stuveling

Beste auteurs, Aangaande het artikel over PDS. Wat is het verschil tussen een verandering van frequentie en/of consistentie van de ontlasting (Rome criteria) en een veranderd ontlastingpatroon >2 weken wat dan eventueel een alarmsymptoom zou moeten zijn…