Meestal mestcelgemedieerd, maar niet altijd

Gelaatszwellingen door angio-oedeem

Ballon met ongelukkige smiley erop
Lauré M. Fijen
Remy S. Petersen
Danny M. Cohn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7610
Abstract

Beste collega’s,

Angio-oedeem is een veelvoorkomende aandoening die zich kan uiten in acute zwelling van het gelaat. Meestal ontstaat een angio-oedeemaanval door een mestcelreactie, maar soms heeft het een andere oorzaak. In dit artikel beschrijven we hoe je de verschillende vormen van angio-oedeem kunt herkennen en behandelen.

Aangezien angio-oedeem meestal mestcelgemedieerd is, zijn de aanvankelijke diagnostiek en behandeling hierop gericht. Er zijn echter signalen bij de anamnese, de diagnostiek en de reactie op behandeling die wijzen op een andere oorzaak. Aan de hand van drie patiënten laten wij zien dat het belangrijk blijft om de andere oorzaken van angio-oedeem in gedachte te houden.

Patiënt A, een 30-jarige man met astma, kwam bij de huisarts vanwege recidiverende gelaatszwellingen (figuur 1). Er waren geen familieleden met vergelijkbare klachten. De zwellingen zaten meestal rond het oog of in de wang, jeukten, kwamen in een aantal minuten opzetten en bleven een dag aanwezig. De huisarts vermoedde mestcelgemedieerd angio-oedeem en behandelde de patiënt met cetirizine 10 mg 1 dd. Vanwege onvoldoende effect verhoogde de huisarts de dosering naar 10 mg 2 dd. De patiënt bleef aanvallen houden, waarna de huisarts hem verwees naar de polikliniek Interne Geneeskunde. De internist besloot op…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam. Afd. Interne Geneeskunde: dr. L.M. Fijen, aios interne geneeskunde. Afd. Vasculaire Geneeskunde: drs. R.S. Petersen, arts-onderzoeker; dr. D.M. Cohn, internist-vasculair geneeskundige.

Contact L.M. Fijen (l.m.fijen@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Lauré M. Fijen ICMJE-formulier
Remy S. Petersen ICMJE-formulier
Danny M. Cohn ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties