Angio-oedeem: een zeldzame oorzaak van koliekpijn

Klinische praktijk
Lisanne E. Visser
Berrie Meijer
Danny M. Cohn
Suzanne M. Linger-Wever
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D3941
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Angio-oedeem wordt gekenmerkt door lokale of gegeneraliseerde zwelling van huid of slijmvliezen, veroorzaakt door een verhoogde vaatwandpermeabiliteit. Verworven angio-oedeem is zeldzaam, manifesteert zich veelal na de leeftijd van 40 jaar en is meestal het gevolg van een B-celstoornis.

Casus

Een 50-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis kwam op de SEH vanwege hevige koliekpijn. Vanwege het vermoeden van galsteenlijden, werd echografie van het abdomen verricht. Daarbij werden geen galstenen zien, maar wel vrij vocht in de buik. Een aanvullende CT-scan toonde uitgebreide darmwandverdikking, kenmerkend voor intestinaal angio-oedeem. Op basis van het klinisch beeld, een verlaagde C1-esteraseremmer(INH)-activiteit en de aanwezigheid van auto-antistoffen tegen CI-INH in het bloed stelden wij de diagnose ‘verworven angio-oedeem’. Wij behandelden patiënte met verzwakt testosteron, tranexaminezuur en rituximab.

Conclusie

Bij patiënten met aanvalsgewijze koliekpijn en laboratoriumuitslagen die passen bij hemoconcentratie, zonder aanwijzingen voor cholestase of inflammatie, moet gedacht worden aan intestinaal angio-oedeem als mogelijke oorzaak.

Auteursinformatie

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, afd. Interne Geneeskunde, Alkmaar: L.E. Visser, geneeskundestudent; dr. B. Meijer, arts in opleiding tot mdl-arts; drs. S.M. Linger-Wever, internist-endocrinoloog. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam: dr. D.M. Cohn, internist-vasculair geneeskundige (tevens: Landelijk expertisecentrum voor hereditair angio-oedeem).

Contact B. Meijer (b.meijer@nwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Drs. Karel Peper, arts in opleiding tot radioloog (Noordwest Ziekenhuis, locatie Alkmaar) beoordeelde de CT-scan en leverde de radiologische beelden voor dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Lisanne E. Visser ICMJE-formulier
Berrie Meijer ICMJE-formulier
Danny M. Cohn ICMJE-formulier
Suzanne M. Linger-Wever ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties