‘Minder ooginjecties nodig bij hogere doses’

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:C5682

Mensen met diabetisch macula-oedeem krijgen geregeld ooginjecties. De producent van een duurder middel stelt nu dat het aantal prikken veel minder kan als een hogere dosis VEGF-remmer wordt gebruikt.

Bij een deel van de mensen met diabetes raakt het netvlies beschadigd en wordt het gezichtsvermogen minder. Dit komt onder andere door ophoping van vocht in de gele vlek (macula). Met behulp van injecties met vasculair-endotheliale groeifactor(VEGF)-remmers proberen oogartsen bij deze patiënten de visus zo goed mogelijk te houden.

In Nederland behandelen oogartsen deze groep met bevacizumab van maximaal 30 euro per spuit. Alleen wanneer dit onvoldoende helpt, stapt de behandelaar over op een van de duurdere middelen, zoals aflibercept (Eylea). Hiervoor vragen farmaceuten vaak boven de 1000 euro per spuit.

Omdat de injecties een belasting vormen voor de patiënt…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

De conclusie van het artikel had ook kunnen (moeten?) zijn dat we patiënten die nu maandelijks Eylea geprikt krijgen al 15 jaar onderdoseren. Ofwel: dat de originele registratie gedaan is zonder goede dose finding. Als dit 15 jaar geleden uitgezocht was hadden we wereldwijd uit de losse pols gerekend 20 miljoen prikken minder kunnen zetten. Zou Regeneron dat toen al hebben overwogen?

Lucas Wenniger, journalist, oogarts