Nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Behandeling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Een oude man staat voorover gebogen. Hij bestudeert iets met een vergrootglas.
Francesco Cinque
Carel B. Hoyng
Yara T.E. Lechanteur
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6416
Abstract

Samenvatting

  • Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is een veelvoorkomende oogaandoening bij de oudere patiënt met ernstige gevolgen voor de kwaliteit van leven.
  • De behandeling van natte LMD heeft met de introductie van vaatgroeiremmers in 2006 een hoge vlucht genomen. De huidige behandeling is echter intensief en kostbaar. Bovendien zijn bestaande middelen voor een groeiende groep patiënten niet voldoende om de ziekte onder controle te krijgen.
  • Er worden nieuwe vaatgroeiremmers ontwikkeld die langduriger werkzaam zijn, om de behandellast en het risico op infecties te verminderen. Andere ontwikkelingen zijn controle van de patiënt op afstand om de drempel voor zorg te verlagen. Er zijn hoopvolle therapieën in ontwikkeling die beogen de groei van geografische atrofie bij patiënten met droge late LMD te vertragen.
  • Door vergrijzing zal het aantal patiënten met LMD in de toekomst sterk toenemen. We moeten ons dus inzetten om vermijdbare risicofactoren voor LMD terug te dringen.
Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Oogheelkunde, Nijmegen: drs. F. Cinque, arts-onderzoeker; prof.dr. C.B. Hoyng en dr. Y.T.E. Lechanteur, oogartsen.

Contact Y.T.E. Lechanteur (yara.lechanteur@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Francesco Cinque ICMJE-formulier
Carel B. Hoyng ICMJE-formulier
Yara T.E. Lechanteur ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties