Artificiële intelligentie in de oogzorg

Klinische praktijk
Eric F. Thee
Daniël T. Luttikhuizen
Hans G. Lemij
Frank D. Verbraak
Clara I. Sánchez
Caroline C.W. Klaver
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5200
Abstract

Samenvatting

  • Artificiële intelligentie (AI) schept nieuwe mogelijkheden voor diagnostiek in oogzorg. AI-systemen worden al toegepast om met een hoge sensitiviteit en specificiteit diabetische retinopathie in de eerste lijn te detecteren.
  • AI voor de screening, monitoring en behandeling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie en glaucoom is veelbelovend en wordt momenteel verder ontwikkeld.
  • AI-algoritmen hebben ook hun beperkingen: zij voeren alleen taken uit waarvoor zij getraind zijn en zijn afhankelijk van de data en de gouden standaard waarop zij een afwijking, ziekte of andere eigenschap hebben leren herkennen. Hoe de data en de gouden standaard tot stand zijn gekomen en door wie deze zijn bepaald, beïnvloedt de prestatie en kwaliteit van het algoritme.
  • Voorheen was het vaak onduidelijk hoe algoritmen tot een eindresultaat komen. Door gebieden waarop algoritmen beslissingen baseren te markeren, krijgt de gebruiker meer inzicht.
  • AI biedt de kans tijdig en kosteneffectief te voldoen aan de steeds groter wordende vraag naar oogzorg.
Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Oogheelkunde en afd. Epidemiologie, Rotterdam: drs. E.F. Thee, arts-onderzoeker, klinisch epidemioloog; dr. D.T. Luttikhuizen, moleculair bioloog; prof.dr. C.C.W. Klaver, oogarts-klinisch epidemioloog (tevens: Radboudumc, afd. Oogheelkunde en Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology, University of Basel). Het Oogziekenhuis, Rotterdam: dr. H.G. Lemij, oogarts. Amsterdam Universitair Medisch Centrum, afd. Oogheelkunde, Amsterdam: dr. F.D. Verbraak, oogarts. Radboudumc, afd. Radiologie, Nijmegen: dr. C.I. Sánchez, AI-onderzoeker.

Contact C.C.W. Klaver (c.c.w.klaver@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eric F. Thee ICMJE-formulier
Daniël T. Luttikhuizen ICMJE-formulier
Hans G. Lemij ICMJE-formulier
Frank D. Verbraak ICMJE-formulier
Clara I. Sánchez ICMJE-formulier
Caroline C.W. Klaver ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties