Optische-coherentietomografie: een belangrijke aanwinst voor het onderzoek van het netvlies

Klinische praktijk
W.R. Bijlsma
J.S. Stilma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1884-91
Abstract

Samenvatting

– Optische-coherentietomografie (OCT) is een nieuwe techniek die sinds korte tijd veelvuldig binnen de oogheelkunde gebruikt wordt om de verschillende lagen van het netvlies te visualiseren.

– Bij OCT wekt men een interferentiesignaal op door de reflectie in de retina van een smalle bundel nabij-infrarood, laagcoherent licht te laten interfereren met de reflectie van dezelfde lichtstraal in een spiegel. De sterkte van het signaal is een maat voor de reflectie van de retinale laag die zich op dezelfde afstand van de lichtbron bevindt als de spiegel. Door de spiegel nauwkeurig te verplaatsen verkrijgt men een transversaal beeld van het netvlies met een axiale resolutie van 10 μm, waarmee de resolutie van een histologische coupe wordt benaderd.

– OCT wordt toegepast bij oogheelkundige ziektebeelden zoals maculaoedeem, maculagaten en andere afwijkingen op de overgang netvlies-glasvocht, na fotodynamische therapie en bij glaucoom.

– Met OCT kan men de dikte van de retinale zenuwvezellaag meten, zodat glaucoom in een vroeg stadium opgespoord kan worden.

– OCT en fluorescentieangiografie vullen elkaar als diagnostische methoden aan, maar OCT is superieur bij de diagnostiek van maculaoedeem en maculagaten.

– Zowel oogartsen als patiënten zijn enthousiast over het gemak waarmee retina-afwijkingen gevisualiseerd en geïnterpreteerd kunnen worden met behulp van OCT.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1884-91

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, F.C.Donders Instituut voor Oogheelkunde, E03.136, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Hr.W.R.Bijlsma, assistent-geneeskundige; hr.prof.dr.J.S.Stilma, oogarts.

Contact hr.W.R.Bijlsma (w.r.bijlsma@oogh.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties