Behandelingsmogelijkheden voor diabetisch macula-oedeem

Klinische praktijk
N.G.M. Wiemer
B.C.P. Polak
M.A.H. Veckeneer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2183-7
Abstract

Samenvatting

- Het aantal patiënten met diabetes mellitus zal de komende jaren fors stijgen, met als gevolg dat diabetisch macula-oedeem vaker zal voorkomen. Diabetisch macula-oedeem en diabetische retinopathie zijn de belangrijkste oorzaken van maatschappelijke blindheid op volwassen leeftijd.

- De huidige therapie van diabetisch macula-oedeem bestaat uit het voorkómen, opsporen en behandelen van risicofactoren (zoals hypertensie, hyperglykemie, dyslipidemie, proteïnurie en obesitas) en kan zo nodig worden aangevuld met laserbehandeling.

- Laserbehandeling kan bij veel patiënten daling van de visus afremmen of voorkómen, maar geeft meestal geen visusverbetering.

- Nieuwe behandelmogelijkheden betreffen de intravitreale toediening van corticosteroïden of remmers van vasculair-endotheliale groeifactor (VEGF) en de orale toediening van proteïnekinase C-remmers, angiotensineconverterend-enzym(ACE)-remmers, acetylsalicylzuur of statinen. Een langdurig gunstig effect is niet altijd aangetoond en de bijwerkingen zijn soms ernstig.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2183-7

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Oogheelkunde, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Mw.N.G.M.Wiemer, arts-onderzoeker; mw.prof.dr.B.C.P.Polak, oogarts.

Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rotterdam.

Hr.M.A.H.Veckeneer, oogarts.

Contact mw.N.G.M.Wiemer (ngm.wiemer@vumc.nl)

Ook interessant

Reacties