Artikel voor opleiding en nascholing

Preventie van infecties bij verworven afweerstoornis

Ilustratie van afweerstoornissen
Michelle J.M. Janssen
Elsemieke te Linde
Marjan W.M. Wassenberg
Marloes W. Heijstek
Anke H.W. Bruns
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7978
Abstract

In de rubriek ’10 vragen over’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de onlinetoets.

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 17 april 2026.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
  • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
  • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
  • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Samenvatting

In Nederland hebben naar schatting ruim één miljoen mensen een afweerstoornis . Het merendeel hiervan zijn verworven afweerstoornissen door gebruik van immuunsuppressiva. Deze patiënten hebben een verhoogd risico op een ernstiger beloop van reguliere infecties, en ook op opportunistische infecties en virale reactivaties. In dit artikel bespreken we de volgende onderwerpen: typen afweerstoornis en de inschatting van hun ernst; veelvoorkomende infecties bij immuungecompromitteerde patiënten; screening op infecties voordat de immuunsuppressieve therapie begint; valkuilen in de klinische beoordeling en diagnostiek; en de veiligheid en immunogeniciteit van vaccins bij deze patiënten. We concluderen dat herkenning van een afweerstoornis en bewustwording van de risico’s en preventiemaatregelen noodzakelijk zijn. Voor de klinische praktijk geven we een pragmatische indeling van het infectierisico per type immuunsuppressivum.

Auteursinformatie

Diakonessenhuis Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Utrecht: drs. M.J.M. Janssen, aios interne geneeskunde. Bilthoven: dr. M.W.M. Wassenberg, huisarts. UMC Utrecht, afd. Infectieziekten, Reumatologie en Klinische Immunologie, Utrecht: drs. E. te Linde, arts-onderzoeker infectieziekten; dr. M.W. Heijstek, internist- immunoloog/allergoloog; dr. A.H.W. Bruns, internist-infectioloog.

Contact Contactpersoon: A.H.W. Bruns (a.h.w.bruns@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Michelle J.M. Janssen ICMJE-formulier
Elsemieke te Linde ICMJE-formulier
Marjan W.M. Wassenberg ICMJE-formulier
Marloes W. Heijstek ICMJE-formulier
Anke H.W. Bruns ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
10 vragen over
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties