Risicogroepen en gevolgen voor de huisartsenpraktijk

Verminderde afweer

Klinische praktijk
Wim Opstelten
J.W.J. (Hans) Bijlsma
Luc B.S. Gelinck
C.M.J. (Lian) Hielkema
Theo J.M. Verheij
Willem van Eden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9752
Abstract

Samenvatting

  • Door gebruik van medicatie, comorbiditeit, leeftijd of een combinatie hiervan hebben steeds meer patiënten een verminderde weerstand tegen infecties.
  • Dit kan leiden tot een verhoogd risico op al dan niet opportunistische infecties, complicaties van infecties en moeilijkere diagnostiek van infecties.
  • Op geleide van klinische parameters kan de huisarts een verminderde weerstand classificeren als ‘klinisch irrelevant’, ‘beperkt relevant’ of ‘potentieel ernstig’.
  • Tocilizumab onderdrukt de vorming van CRP, waardoor bepaling hiervan onbetrouwbaar is als infectieparameter.
  • Bij vermoeden van een infectie bij een patiënt met een ernstige immuunsuppressie zal het vaak aangewezen zijn met spoed te overleggen met de tweede lijn over nadere diagnostiek en de noodzaak, soort en toedieningswijze van antimicrobiële middelen.
  • Bij patiënten met een verminderde weerstand kunnen aanpassing van het antibiotische beleid en profylactische maatregelen, zoals vaccinatie, geïndiceerd zijn.
  • Patiënten met een al dan niet functionele asplenie dienen bij koorts direct te beginnen met een antibioticum in afwachting van beoordeling door een arts.
Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.

Dr. W. Opstelten, huisarts; C.M.J. Hielkema, BA, medisch informatiespecialist.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Reumatologie en klinische immunologie: prof.dr. J.W.J. Bijlsma, reumatoloog.

Afd. Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: prof.dr. Th.J.M. Verheij, huisarts.

Medisch Centrum Haaglanden - Bronovo, afd. Interne geneeskunde, Den Haag.

Dr. L.B.S. Gelinck, internist-infectioloog.

Universiteit Utrecht, hoofdafdeling Infectieziekten en Immunologie, Utrecht.

Prof.dr. W. van Eden, immunoloog en arts-microbioloog.

Contact dr. W. Opstelten (w.opstelten@nhg.org)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Drs. R.E. Klinkenberg, internist in opleiding, Leids Universitair Medisch Centrum, droeg bij aan de totstandkoming van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Wim Opstelten ICMJE-formulier
J.W.J. (Hans) Bijlsma ICMJE-formulier
Luc B.S. Gelinck ICMJE-formulier
C.M.J. (Lian) Hielkema ICMJE-formulier
Theo J.M. Verheij ICMJE-formulier
Willem van Eden ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties