Honderd jaar radiologie in Nederland. XII. Honderd jaar wet- en regelgeving

Perspectief
R.J. van Kempen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2506-9

Eerdere artikelen uit deze reeks zijn gepubliceerd op bl. 2341, 2354, 2358, 2382, 2410, 2416 en 2440 van deze jaargang. Zie ook de artikelen op bl. 2471 2472, 2476, 2480 en 2485.

Honderd jaar na de ontdekking van de röntgenstraling is het gebruik ervan in de medische praktijk nog steeds belangrijk, getuige het feit dat vrijwel de gehele kunstmatige stralingsbelasting (circa 98) wordt veroorzaakt door medische stralingstoepassingen. Tijdens het toenemend gebruik bij wetenschappelijk onderzoek en in de geneeskunde bleken echter al gauw de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van deze vorm van straling. Na de ontdekking van de straling duurde het ruim 30 jaar tot op initiatief van het radiologencongres in Stockholm deze risico's gestructureerd werden aangepakt. In 1928 werd de Internationale Commissie voor de stralingsbescherming (International Commission on Radiological Protection; ICRP) opgericht. Sindsdien is er een stroom van aanbevelingen en…

Auteursinformatie

Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg, Postbus 5850, 2280 HW Rijswijk.

Drs.R.J.van Kempen, apotheker, inspecteur voor stralingsapparatuur en -hygiëne.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties