Honderd jaar radiologie in Nederland. II. Radiodiagnostiek, toekomstige ontwikkelingen

Klinische praktijk
A. de Roos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2358-61

Zie ook de artikelen op bl. 2341, 2354 en 2382.

In de komende jaren zijn nieuwe ontwikkelingen te verwachten binnen het sterk op moderne techniek gebaseerde vakgebied radiodiagnostiek. In de eerste plaats is de technische vooruitgang van de bestaande apparatuur bepalend voor het toekomstige beeld van de radiologie. In de tweede plaats is een aantal organisatorische zaken van belang voor de verdere ontwikkeling.

In dit artikel ga ik in op zowel de medisch-technische als de beleidsmatige aspecten die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de radiodiagnostiek.

Medisch-technische ontwikkelingen

Conventionele röntgentechnieken

Verschillende vormen van conventionele radiologie zullen in de toekomst hun bestaansrecht behouden. Te denken valt aan de conventionele röntgenopnamen van het skelet, het bariumonderzoek van de tractus digestivus, de conventionele thoraxopnamen en de angiografie. Grote technische veranderingen qua apparatuur zijn niet te verwachten. Wel zal er waarschijnlijk verdere vooruitgang worden geboekt bij het tot stand komen van…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Radiodiagnostiek en Nucleaire Geneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Dr.A.de Roos, radiodiagnost.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties