Honderd jaar radiologie in Nederland. I. Radiodiagnostiek, huidige stand van zaken

Klinische praktijk
H.E. Schütte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2354-7

Zie ook de artikelen op bl. 2341, 2358 en 2382.

Inleiding

Bij een recente vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Radiodiagnostiek (sinds 1 oktober jl. weer Nederlandse Vereniging voor Radiologie geheten) merkte de voorzitter op dat in het wetenschappelijke programma slechts 5 minuten aan ‘oude koek’ was besteed. De rest van de tijd was besteed aan onderwerpen zoals kernspinresonantie-tomografie (‘magnetic resonance imaging’, MRI), computertomografie (CT) en interventieradiologie. Deze terloopse opmerking tekent de grote vooruitgang die de radiodiagnostiek in de afgelopen twintig jaar doormaakte.

De technische ontwikkelingen, gepaard aan de kennis die inmiddels vergaard is om de nieuwe techniek in te passen in de kliniek, maken radiodiagnostiek tot een dynamisch en vitaal specialisme ten aanzien van het stellen van een diagnose en de verdere behandeling van patiënten. De grenzen van het vakgebied zijn duidelijk afgebakend en er bestaat een goede afstemming met de andere medische specialismen.1 Het kan worden…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Radiodiagnostiek, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Prof.dr.H.E.Schütte, radiodiagnost.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties