Honderd jaar radiologie in Nederland

Opinie
L.M. Kingma
B.G. Szabó
H.B. Kal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2341-2

Zie ook de artikelen op bl. 2354, 2358 en 2382.

In alle media is en wordt aandacht besteed aan de ontdekking van de röntgenstraling honderd jaar geleden. Het is opmerkelijk hoe snel het belang van de ontdekking werd ingezien en alom in merendeels wetenschappelijke tijdschriften werd gepubliceerd, twee maanden na dato ook in het onze. Het zal daarom de lezers niet verbazen dat opnieuw aandacht zal worden besteed aan het verleden, het heden en de toekomst van de specialismen die direct met röntgenstraling van doen hebben, in deze en de volgende twee afleveringen.

In december 1993 werd de Stichting Herdenking 100 Jaar Röntgenstraling opgericht, waarin 7 medisch-wetenschappelijke beroepsverenigingen samen werken: de Nederlandse Vereniging voor Radiodiagnostiek, vanaf 1 oktober jl. weer Nederlandse Vereniging voor Radiologie geheten, de Nederlandse Vereniging voor Radiologisch Laboranten, de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie, de Nederlandse Vereniging voor Radiobiologie, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica, de Nederlandse…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Utrecht.

Academisch Ziekenhuis, afd. Radiotherapie, Groningen.

Prof.dr.B.G.Szabó, radiotherapeut.

TNO-RD Centrum voor Stralingsbescherming en Dosimetrie, Rijswijk.

Dr.ir.H.B.Kal, radiobioloog.

Contact Dr.L.M.Kingma, voorzitter

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties