Honderd jaar radiologie in Nederland. III. Radiodiagnostiek, een historisch overzicht

Perspectief
J.O. op den Orth
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2382-6

Zie ook de artikelen op bl. 2341, 2354 en 2358.

De in Nederland opgegroeide Würzburgse hoogleraar natuurkunde Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) ontdekte op 8 november 1895 een tot dan toe onbekend soort stralen; op 28 december van hetzelfde jaar maakte hij zijn bevindingen bekend. De X-stralen, zoals ze door hem gedoopt werden, zijn later naar hem genoemd.

Het belang van deze vondst werd alom verbluffend snel begrepen. Reeds in Nature van 23 januari 1896 verscheen niet alleen de Engelse vertaling van Röntgens bevindingen, maar ook een artikel van A.A.C.Swinton over ‘professor Röntgen's discovery’. Mondiaal verschenen er alleen al in 1896 meer dan 1000 publikaties. In 1901 werd de eerste Nobelprijs voor Natuurkunde aan Röntgen uitgereikt.1

In dit artikel wordt de ontwikkeling van de radiodiagnostiek in Nederland geschetst. Over de naam van het specialisme bestaat verwarring. Radiologie en röntgenologie werden en worden door elkaar gebruikt; de wat verouderde naam…

Auteursinformatie

Dr.J.O.Op den Orth, radiodiagnost, Midden 102, 8351 HK Wapserveen.

Ook interessant

Reacties

Neerpelt, februari 1996,

Op den Orth gaat uit van het eerste in 1933 verschenen register van de Specialisten Registratie Commissie, maar voor die tijd waren er ook al geregistreerde specialisten (1995;2382-6). Deze erkenning werd verleend door de Nederlandse Vereniging voor Electrologie en Röntgenologie (en niet ‘Electrotherapie’). Dit was van belang omdat dan de Rijksverzekeringsbank (de voorloper van de Sociale Verzekeringsbank)1 hogere honoraria vergoedde. Mijn vader, Johan Frank, was sinds 1913 radioloog in Hengelo in het Algemene Ziekenhuis en later nog 3 jaar lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Electrologie en Röntgenologie.2 Hij was jarenlang de enige radioloog in Twente en had thuis een apparaat voor dieptetherapie. Door de Duitse bezetting mocht hij in 1941 zijn praktijk niet meer uitoefenen.3 Het bestuur van het Hengelose ziekenhuis heeft toen gevraagd aan de in Almelo gevestigde radioloog Rethmeier de zorg van de röntgenafdeling op zich te nemen.

In hetzelfde artikel wordt terecht de naam van Ziedses des Plantes genoemd, maar helaas werd niet vermeld dat tegelijkertijd op dezelfde vergadering, het 6e internationale radiologiecongres in 1950 te Londen, de radioloog Bartelink zijn publicatie bekend maakte van dezelfde uitvinding, de scintigrafie!

L.J.P. Frank
Literatuur
  1. Ned Staatscourant 26 november 1959 nr 230 onder nr 1237.

  2. Johan Frank 40 jaar arts [personalia]. [LITREF JAARGANG="1939" PAGINA="119"]Ned Tijdschr Geneeskd 1939;83:119.[/LITREF]

  3. Hes HS. Jewish physicians in the Netherlands. Assen: Van Gorcum, 1980.