Nederlandse Vereniging voor Radiodiagnostiek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2398-400

Vergadering gehouden op 10 december 1994 te Utrecht

A.C.W.Borstlap, G.J.den Heeten, J.H.G.Klinkenbijl, H.J.M. Oostvogel en W.N.H.M.Stuifbergen (Tilburg), Hydrocolonechografie: een waardevolle onderzoekmethode in de diagnostiek van proximale colonafwijkingen

Zowel de colonoscopie als het dubbelcontrast-bariumonderzoek kent praktische en diagnostische beperkingen. De sensitiviteit van beide methoden voor nieuwvormingen is 70-95. De transabdominale echografie heeft haar waarde bewezen voor de diagnostiek van appendicitis en diverticulitis, maar wordt bij de beoordeling van het colon vaak belemmerd door darmgas. Hydrocolon-echografie, waarbij het colon retrograad gevuld wordt met water, gecombineerd met transabdominale echografie, verbetert de visualisatie en maakt zelfs beoordeling van de darmwandlagen mogelijk.

Methoden

In een…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Radiodiagnostiek, pa Secretariaat, Postbus 8171. 3503 RD Utrecht. Dr.O.J.Barentsz, wetenschappelijk secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties