Stralingseffecten en beschermingsnormen

Opinie
G.W. Barendsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1428-30

Zie ook de artikelen op bl. 1425 en 1430.

Effecten van ioniserende straling en radioactieve stoffen staan de laatste maanden bijzonder in de belangstelling. Het is 5 jaar geleden dat in Tsjernobyl zich een ernstig ongeluk met een kernenergiecentrale voordeed, veroorzaakt door een ondeskundig uitgevoerd experiment. Het is mogelijk dat nu late effecten van radioactieve besmetting zichtbaar gaan worden bij de getroffen bevolking in de USSR. In de meeste Europese landen en ook in Nederland trad slechts een geringe besmetting op waarvan geen aantoonbare effecten verwacht worden.

Bij de beslissingen over de noodzaak van maatregelen, bijvoorbeeld evacuatie van personen in de ernstigst getroffen gebieden in de USSR en voorkoming van het gebruik van besmet voedsel in andere landen, speelt de toelaatbaar geachte blootstelling, uitgedrukt in een dosislimiet voor de bevolking, een grote rol. Dosislimieten zijn daarnaast ook van belang in ziekenhuizen, bijvoorbeeld voor de afscherming van ruimten voor röntgenonderzoek…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Laboratorium voor Radiobiologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.G.W.Barendsen, radiobioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties