Honderd jaar radiologie in Nederland. IV. Radiotherapie, huidige stand van zaken

Klinische praktijk
V.J. de Ru
J. Hoogenhout
J.W. Leer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2410-5

Eerdere artikelen uit deze reeks zijn gepubliceerd op bl. 2341, 2354, 2358 en 2382 van deze jaargang. Zie ook de artikelen op bl. 2416 en 2440.

Inleiding

De behandeling met ioniserende straling neemt een vooraanstaande plaats in bij de zorg voor patiënten met kanker. De incidentie van kanker (per 100.000 inwoners) bedroeg in 1990 in Nederland 406 voor mannen en 357 voor vrouwen.1 Van deze patiënten wordt 45-50 bestraald.2 Ongeveer de helft van deze behandelingen is gericht op curatie, de overige zijn in opzet palliatief.2 De centra waar in Nederland radiotherapie gegeven kan worden, staan vermeld in de tabel. In de toekomst zal de vraag naar radiotherapie eerder toe- dan afnemen, gezien de verwachte toename in de incidentie van kanker.2

De ontwikkelingen binnen de radiotherapie in de afgelopen decennia hebben tot gevolg dat de verhoudingen tussen de gebruikelijke oncologische behandelingen (chirurgie, radio-…

Auteursinformatie

Het Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, afd. Radiotherapie, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Mw.dr.V.J.de Ru, radiotherapeut-oncoloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Radiotherapie, Nijmegen.

Dr.J.Hoogenhout, radiotherapeut-oncoloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Klinische Oncologie, Leiden.

Prof.dr.J.W.Leer, radiotherapeut-oncoloog.

Contact mw.dr.V.J.de Ru

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties