Beeldgestuurd, ablatief en minimaal-invasief

Ontwikkelingen in de radiotherapie

Klinische praktijk
Marco van Vulpen
Maurice A.A.J. van den Bosch
H.M. (Lenny) Verkooijen
Jan J.W. Lagendijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5857
Abstract

Samenvatting

  • Radiotherapie is een lang bestaande behandeling bij patiënten met maligniteiten die gebruik maakt van ioniserende straling.

  • Radiotherapie maakt momenteel een grote verandering door. De behandeling verandert van weinig nauwkeurig met vaak onvermijdelijke bijwerkingen in een therapie met hoge precisie die kan concurreren met chirurgische en andere focale curatieve, minder toxische strategieën.

  • Door de kwalitatieve verbetering van het beeldvormend onderzoek en het beschikbaar komen van nieuwe technieken kan naast anatomische ook functionele informatie worden aangewend om de positie en de eigenschappen van een tumor in tijd en ruimte nauwkeurig te definiëren.

  • Tevens kan beeldvormend onderzoek gebruikt worden tijdens de eigenlijke behandeling om de röntgenstraling beter te kunnen richten. Hierdoor kunnen de marges van het te bestralen doelgebied worden verkleind en de stralenbelasting van gezonde weefsels worden verminderd.

  • Het toedienen van de totale bestralingsdosis kan daarom voor een groot aantal indicaties worden teruggebracht tot een gering aantal fracties, wat niet alleen zeer effectief, maar ook uiterst patiëntvriendelijk is.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, divisie Beeld, Utrecht.

Afd. Radiotherapie: prof.dr. M. van Vulpen, radiotherapeut; prof.dr.ir. J.J.W. Lagendijk, klinisch fysicus.

Afd. Radiologie: prof.dr. M.A.A.J. van den Bosch, radioloog.

Afd. Epidemiologie: dr. H.M. Verkooijen, epidemioloog.

Contact prof.dr. M. van Vulpen (m.vanvulpen@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 april 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Marco van Vulpen ICMJE-formulier
Maurice A.A.J. van den Bosch ICMJE-formulier
H.M. (Lenny) Verkooijen ICMJE-formulier
Jan J.W. Lagendijk ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties