Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1611-6

Vergadering gehouden op 27 en 28 november 2003 te Utrecht

C.Koning (Amsterdam), Combinatiebehandeling chemo- en radiotherapie, de voor- en de nadelen

Het gelijktijdig toepassen van chemo- en radiotherapie bij bepaalde stadia van een aantal maligniteiten heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Iets meer dan een decennium geleden werd de eerste gerandomiseerde fase-III-studie gepubliceerd, waarbij dit concept was toegepast bij het inoperabele, klinisch niet manifest gemetastaseerde niet-kleincellig longcarcinoom. Het gebruikte chemotherapeuticum was cisplatine. De analysen na 2 en 4 jaar follow-up leverden de volgende resultaten op:

- de overleving verbetert door gelijktijdig gecombineerd te behandelen;

- dit effect is…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, Postbus 8176, 3503 RD Utrecht.

Hr.dr.H.Struikmans, voorzitter Wetenschapscommissie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties