Honderd jaar radiologie in Nederland. XI. Stralingshygiëne in de geneeskunde

Klinische praktijk
L.B. Beentjes
J.H. Duijsings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2485-6

Eerdere artikelen uit deze reeks zijn gepubliceerd op bl. 2341, 2354, 2358, 2382, 2410, 2416 en 2440 van deze jaargang. Zie ook de artikelen op bl. 2471 2472, 2476, 2480 en 2506.

Stralingshygiëne in de geneeskunde richt zich op het beperken van de stralingsbelasting van beroepsuitoefenaren, patiënten en milieu. De Internationale Commissie voor de Stralenbescherming (International Commission on Radiological Protection; ICRP) heeft hiertoe drie basisprincipes uitgewerkt, namelijk rechtvaardiging; ‘as low as reasonably achievable’ (ALARA)-principe via optimalisering; en dosislimieten.

Medische blootstelling aan straling moet gerechtvaardigd worden door de diagnostische of therapeutische voordelen, afgewogen tegen mogelijke stralingsschade. Daarbij moet rekening gehouden worden met de voor-en nadelen van beschikbare alternatieve, niet-radiologische, methoden. Dit rechtvaardigingsprincipe betekent dat voor het onderzoek van de patiënt een indicatie moet bestaan. Vaak is er dan ook terecht kritiek op röntgenonderzoek voor alleen verzekeringsdoeleinden.

Het ALARA-principe vereist dat de dosis zo laag…

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit, afd. Health Physics, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen.

Dr.L.B.Beentjes en ing.J.H.Duijsings, stralingsdeskundigen.

Contact dr.L.B.Beentjes

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties