NTvG nummer 2 2022

NTvG nummer 2 2022

Redactioneel

Column

  • Zelfverwijt

    Column
    Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:B1959
    Erwin J.O. Kompanje

Nieuws

Commentaar

Stand van zaken

Casuïstiek

Klinische les

Analyse

Diagnose in beeld

In het kort

Maak kennis met

Vorige uitgave
NTvG nummer 1 2022
Volgende uitgave
NTvG nummer 3 2022