Monitoring van procalcitonine verkort antibioticaduur

Beeld van een 'heilige graal': een gouden beker staat op een rots. Een lichtstraal valt over het voorwerp heen.
David J. Brinkman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6247

Waarom dit onderzoek?

Procalcitonine is een biomarker die gebruikt kan worden om het beloop van een bacteriële infectie bij patiënten te volgen en de vereiste duur van antibioticabehandeling te bepalen. Het is echter onbekend of dit ook geldt voor oudere patiënten, aangezien de immuunreactie op een infectie bij ouderen minder…

Het audiobestand van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees. Log in om het artikel te beluisteren.
Abonneren
Auteursinformatie

Contact D.J. Brinkman (d.brinkman@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Antibioticakuur korter door procalcitonine-algoritme
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Gerelateerde artikelen

Reacties