Procalcitonine als biomarker voor infecties

Klinische praktijk
Jeroen C. de Jonge
Dylan W. de Lange
Elisabeth A. bij de Vaate
Henk van Leeuwen
Joop E. Arends
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D282
Abstract

Samenvatting

  • Onjuist gebruik van antibiotica bij patiënten zonder bacteriële infectie draagt sterk bij aan de wereldwijde antibioticaresistentie.
  • In dit artikel vatten wij de gerandomiseerde trials samen waarin de waarde van de biomarker procalcitonine (PCT) werd onderzocht bij patiënten met aanwijzingen voor een bacteriële infectie op de SEH of IC.
  • Voor patiënten met een luchtweginfectie op de SEH laten RCT’s zien dat het weerhouden of verkorten van een antibioticumbehandeling bij patiënten met een lage PCT-waarde niet leidt tot een andere klinische uitkomst. Vergelijkbare resultaten worden gezien op de IC, waar een daling van de PCT-waarde aangeeft dat antibiotica eerder gestaakt kunnen worden.
  • Het starten of stoppen van antibiotica op basis van de PCT-waarde bij patiënten op de SEH en IC is veilig lijkt kostenbesparend en reduceert het antibioticagebruik omdat het aantal antibioticavoorschriften en de antibiotische behandelduur afnemen.
Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht.

Afd. Neurologie en Neurochirurgie: drs. J.C. de Jonge, aios.

Afd. Vitale Functies: dr. D.W. de Lange, internist-intensivist.

Afd. Interne Geneeskunde en Infectieziekten: dr. J.E. Arends, internist-infectioloog.

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Woerden.

Drs. E.A. bij de Vaate, internist-infectioloog.

Rijnstate Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Arnhem.

Dr. H. van Leeuwen, internist-intensivist.

Contact dr. J.E. Arends (j.e.arends@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jeroen C. de Jonge ICMJE-formulier
Dylan W. de Lange ICMJE-formulier
Elisabeth A. bij de Vaate ICMJE-formulier
Henk van Leeuwen ICMJE-formulier
Joop E. Arends ICMJE-formulier
Procalcitonine: marker voor veilig staken antibiotica?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties