Procalcitoninebepaling nuttig bij luchtweginfecties?

Opinie
Jan M. Prins
Tom van der Poll
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D957
Abstract

Wereldwijd is de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica een probleem. Antibioticagebruik is de motor achter deze resistentieontwikkeling: hoe meer antibiotica worden gebruikt, hoe meer resistentie.1 Verstandig gebruik van antibiotica is dan ook noodzakelijk. En er is zeker ruimte voor verbetering: 20-50% van alle antibiotica in het ziekenhuis wordt onjuist gebruikt,2 en vergelijkbare getallen zijn beschikbaar voor de huisartsenpraktijk. Een biomarker die aangeeft of antibiotica gestart dienen te worden en wanneer het veilig is om ze te staken zodat onnodig lang antibioticagebruik voorkomen kan worden, is dan ook meer dan welkom.

In de huisartsenpraktijk wordt sinds enige jaren de CRP-waarde met succes gebruikt bij het identificeren van patiënten met koorts en hoesten die behandeling behoeven; een CRP-waarde < 20 mg/l sluit een pneumonie vrijwel uit.3 Hiermee kan op een veilige manier een daling van het aantal antibioticavoorschriften van 45% worden bereikt.4

In dit nummer van het…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde, onderafdeling Infectieziekten: prof.dr. J.M. Prins en prof.dr. T. van der Poll, internisten-infectiologen.

Contact prof.dr. J.M. Prins (j.m.prins@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jan M. Prins ICMJE-formulier
Tom van der Poll ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties