Onderste-luchtweginfecties uitgeplozen

Opinie
Rogier M. Hopstaken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3102
Abstract

Door de toename van het antibioticagebruik stijgt het aantal multiresistente bacteriën. Ook blijven nieuwe klassen van effectieve antibiotica uit. Surveillance van resistentiepatronen in de algemene populatie en inzicht in het voorschrijfgedrag van artsen zijn dan ook van belang om patiënten snel, gericht en efficiënt te kunnen blijven behandelen.1,2 Nederlandse artsen zijn kampioen in het restrictief en selectief voorschrijven van antibiotica. 75-80% van alle antibiotica wordt voorgeschreven door de huisarts, maar bij grofweg de helft van de patiënten is de behandeling waarschijnlijk onnodig.3

Om de antibioticaresistentie te beteugelen adviseren de WHO en de Europese Commissie nadrukkelijk om te investeren in nieuwe, snelle diagnostische methoden die gericht zijn op specifieke verwekkers.4,5 Deze innovatieve diagnostische methoden komen steeds meer binnen handbereik of worden – bijvoorbeeld in het geval van tuberculosediagnostiek – al ingezet in gebieden waar de nood hoog is. Ondanks het stringente voorschrijfbeleid, is er in ons land nog…

Auteursinformatie

Star-shl, Etten-Leur: dr. R. Hopstaken, huisarts n.p.

Contact R. Hopstaken (r.hopstaken@star-shl.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verwekkers van onderste-luchtweginfecties in de eerste lijn

Ook interessant

Reacties

J.A. van Wijgerden
607921

Op de foto ausculteert een huisarts de longen bij een oudere man terwijl deze zijn overhemd een heeft.

Ik vraag me af of deze foto educatief is.

In NTVG:2011;155;A3773 wordt besproken dat alle auscultatie waarbij kleding de thorax bedekt een minder goed resultaat geeft. Foto's illustreren foutieve auscultatiemethodes.

Een longarts antwoordde op een forum dat ausculteren van de longen met kleding aan gangbaar is.

Patiënten op dit forum betwijfelen dit.

Algemeen aanvaard is dat auscultatie van het cor niet betrouwbaar is met kleding aan.

Auscultatie van de longen met kleding aan is nooit optimaal.

J.A. van Wijgerden, huisarts

Wim
Opstelten

U hebt gelijk: natuurlijk moeten we patiënten ausculteren met ontbloot bovenlijf.

We hadden dat zelf ook opgemerkt bij de keuze van deze foto. Wat de doorslag gaf om toch voor deze foto te kiezen, was het feit dat deze foto eenvoud en toewijding van de huisarts uitstraalt en daarmee goed past bij de tekst van het artikel. We denken niet dat lezers in deze foto een vrijbrief zien om voortaan adequaat lichamelijk onderzoek achterwege te laten.

Wim Opstelten, huisarts, adjunct-hoofdredacteur