Heilige graal of toch niet zo perfect?

Antibioticakuur korter door procalcitonine-algoritme

Beeld van een 'heilige graal': een gouden beker staat op een rots. Een lichtstraal valt over het voorwerp heen.
Mark G.J. de Boer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6360
Abstract

In de wereldwijde strijd tegen antibioticaresistentie moeten we voorkomen dat patiënten met een infectie onnodig lang met antibiotica worden behandeld. De behandelduur bepalen op geleide van een biomarker lijkt een ideale aanpak, maar die heeft ook beperkingen.

Op basis van de resultaten van een meta-analyse, die elders in het NTvG is samengevat, concludeerden de onderzoekers dat ook bij patiënten > 85 jaar de duur van de antimicrobiële therapie kan worden verkort op geleide van de procalcitonineconcentratie in het bloed.1 In de studies die werden geïncludeerd in de meta-analyse, waren de gebruikte algoritmen echter lang niet allemaal hetzelfde. Zo hanteerden sommige studies een daling van de procalcitonineconcentratie tot onder een bepaalde absolute waarde (< 0,5; < 0,25; of < 0,1) en hielden andere studies een vooraf bepaalde reductie aan, zoals een daling van 80%. De vele observationele en gerandomiseerde studies maken wel duidelijk dat daling van de procalcitonineconcentratie in het algemeen goed correleert met genezing van patiënten met een infectie. Hierin is het procalcitonine echter niet uniek. Bovendien is de bepaling niet specifiek genoeg om onderscheid te maken met andere oorzaken van ontsteking.2 Een ander…

Auteursinformatie

LUMC, afd. Infectieziekten, Leiden: dr. M.G.J. de Boer, internist-infectioloog.

Contact M.G.J. de Boer (m.g.j.de_boer@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Monitoring van procalcitonine verkort antibioticaduur
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties