Er is geen ‘one size fits all’

De optimale duur van antibiotische therapie

Opinie
Jiska Malotaux
W. Joost Wiersinga
Suzanne E. Geerlings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1891
Abstract

Hoewel de voordelen van het gebruik van antibiotica onbetwistbaar zijn, leidt overmatig gebruik tot resistentie. Antibioticaresistentie is inmiddels een ernstige en groeiende bedreiging voor de volksgezondheid geworden.1 Korter behandelen met antibiotica is een simpele en vaak heel effectieve manier om het gebruik, en daarmee de resistentie, eenvoudig terug te dringen. Nieuwe gegevens laten zien dat dit voor veelvoorkomende infectieziekten ook veilig is, maar niet in alle gevallen.

Praktijkvariatie

In het algemeen neemt het antibioticagebruik in Nederland nog altijd toe. Deze groei vindt vooral in de ziekenhuizen plaats: per jaar met gemiddeld bijna 5%, gemeten in ‘defined daily dosage’ per 100 patiëntdagen.2 Of de toename van het gebruik terecht is laten deze gegevens niet zien. Wel weten we dat er ondanks de breed gedragen richtlijnen van onder andere de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid en ‘antibiotic stewardship’-programma’s nog altijd aanzienlijke praktijkvariatie is. Een recente evaluatie in 22 Nederlandse ziekenhuizen liet zien…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten en Center for Experimental Molecular Medicine (CEMM), Amsterdam.

Drs. J. Malotaux, internist in opleiding; prof.dr. W.J. Wiersinga en prof.dr. S.E. Geerlings, internisten-infectiologen.

Contact prof.dr. S.E. Geerlings (s.e.geerlings@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Financiële ondersteuning: geen gemeld. Belangenconflict: prof.dr. W.J. Wiersinga is bestuurslid van Stichting Werkgroep Antibioticabeleid. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Urineweginfecties met koorts

Ook interessant

Reacties